Par Mums

There are no translations available.

Misija - jeb kāpēc mēs strādājam

Mēs vēlamies radīt gaišāku pasauli, kurā katrs dara to, ko mīl, – strādā ar degsmi un rada panākumus sev un uzņēmumam. Cilvēks var būt laimīgs tad, kad viņš dara to, kas viņam patīk un padodas. Mēs vēlamies, lai katrs dara to, kas viņam patīk un padodas, un pārējo var nodot citiem.

Vīzija-jeb ko mēs vēlamies sasniegt?

Kļūt par atpazīstamu savas nišas mīlētāko piegādātāju, pakalpojumu sniedzēju Latvijā un ārpus tās!

Specializācija - jeb ko mēs darām?

Mēs palīdzam uzņēmumiem redzēt tālāk un nopelnīt vairāk.

Kā radās Darbagaismas nosaukums un ko tas nozīmē?

Nosaukuma izveide nāk no angļu vārdu salikuma „ work lights” radot labskanīgu nosaukumu „ darba apgaismojums” un galīgi tiek pieņemts latviskais nosaukums DARBAGAISMAS. Mēs ļoti lepojamies ar šo nosaukumu. Darbagaismas ir uzņēmuma darbības virziens un mēs aktīvi strādāsim uzmanību pievēršot būtisku patērētāju, galveno piegādātāju un nozīmīgu kanālu iegūšanai, lai kļūtu par atpazīstamu savas nišas spēlētāju. Veiksmes stadija priekš mums ir pašatjaunošanās, kuras laikā galvenais ir jaunu ideju īstenošana. Inovācija ir mūsu specializācijas un diferenciācijas stratēģijas pamats.

 Esam vienkārši un pret citiem izturamies ar cieņu

Cienām vienkāršību dzīvē, darbā un komunikācijā. Uzskatām, ka visi cilvēki ir vienādi un katrs pelna cieņu un nesamākslotu attieksmi. Ievērojam principu „nedari citam to, ko nevēlies saņemt pats”. Vienādi izturamies pret klientiem, kolēģiem, partneriem un piegādātājiem. Cienām paši savus uzskatus un pilnveidojam tos. Cienām mūsu klientu, piegādātāju un sabiedrības uzskatus, principus un rēķināmies ar tiem.

Mēs tiecamies būt perfekti

Tiecamies pēc perfektas kvalitātes trīs dimensijās:

Process Rezultāts Serviss

un saprotam, ka kvalitāti veido gan būtiskas lietas, gan sīkumi, tāpēc vienmēr meklējam veidus, kā uzlabot visas 3 kvalitātes dimensijas.

Uzņēmuma pozīcijas pamatā ir materiālo resursu, cilvēku iemaņu un attiecību un atbilstošu zināšanu bāze. Tās ir kompetences jeb konkurences sastāvdaļas, ko uzņēmums izmanto tirgum atbilstošu produkta īpašību izstrādē.

Ir lietas, ko vēl var un ir vērts uzlabot. Piemēram, pārdomāt paveikto un izvirzīt jaunus mērķus. Sarūpēt tuvajiem cilvēkiem dāvanas. Atrast arī ko sev sirdij tīkamu – varbūt jaunu inovatīva apgaismojuma risinājumu savai tehnikai. Laiku un arī naudu, ko ietaupīsiet ar šādu pārdomātu rīcību, varēsiet izmantot, lai atpūstos, realizētu kādu ideju vai pabūtu kopā ar mīļiem cilvēkiem.